PARAFF hỗ trợ sự phối hợp giữa tổ chức xã hộicác nhà hoạch định chính sách

 • slide
 • slide
 • slide
 • Hỗ trợ VNGOs

  Tạo môi trường và điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia vào quá trình vận động chính sách

 • Huy động sự tham gia của người dân

  Thay đổi nhận thức về sự cần thiết phải có sự tham gia của người dân và tạo điều kiện để họ tham gia vào xây dựng và giám sát chính sách

 • Tác động đến môi trường vận động chính sách

  Các nhà hoạch định chính sách các cấp ghi nhận và khuyến khích sự đóng góp của các tổ chức xã hội

Giới thiệu chung về PARAFF

PARAFF được triển khai tại Việt Nam từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2015 với tổng ngân sách khoảng 50 tỷ đồng

Chi tiết

Các đơn vị nhận tài trợ

PARAFF đã hỗ trợ 49 dự án của các tổ chức xã hội tại 17 tỉnh và thành phố để triển khai hoạt động tại 30 tỉnh thành khắp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình xây dựng năng lực

Các tổ chức xã hội được nhận tài trợ từ PARAFF được tham gia hàng loạt hoạt động nâng cao năng lực

Chi tiết

Kinh nghiệm dự án

 • Câu chuyện dự án
 • Sáng kiến PARAFFMở rộng cơ hội tiếp cận tài trợ cho các tổ chức xã hội địa phương

Điểm đặc biệt của PARAFF là việc chủ động tiếp cận tới càng nhiều tổ chức xã hội ở địa phương càng tốt nhằm tạo cơ hội cho họ tham gia và hỗ trợ nâng cao năng lực.

Chi tiết

Hỗ trợ năng lực các tổ chức có mối quan tâm

PARAFF chú ý đến việc nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội ngay từ khi họ mới quan tâm đến các cơ hội tài trợ từ Quỹ thông qua Hội thảo tiếp cận giới thiệu thông tin về Quỹ và các đợt mời gọi đề xuất.

Chi tiết

Quy trình tuyển chọn tài trợ công bằng, minh bạch và khách quan

PARAFF trao tài trợ cho các tổ chức xã hội để thực hiện đề xuất dự án của mình thông qua quy trình tuyển chọn tài trợ như sau:

Chi tiết

Hỗ trợ kết nối các tổ chức xã hội với các cơ quan thẩm định Luật của Quốc Hội

Quỹ PARAFF hỗ trợ các tổ chức xã hội kết nói với các cơ quan thẩm định Luật của Quốc Hội và xây dựng mối quan hệ tương tác để hai bên cùng hiểu biết nhau hơn...

Chi tiết